نقش ارتش در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی (انتشار مجدد)

“افتخار و آفرین بر ارتشی که در اوج تصمیم جاودانه خود حصار تعبد طاغوت را شکست” "امام خمینی(ره)" اگر چه...

عملیات پدافندی چزابه(انتشار مجدد)

به مناسبت سالروز عملیات پدافندی چزابه 1360/11/17 پس از انجام عملیات موفق طرق القدس و آزادسازی منطقه بستان توسط ایران،...

خاطره بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوائی در 19 بهمن 1357(انتشار مجدد)

سرهنگ باز نشسته نهاجا احمد جنتیمحب درود برشما سربازان امام عصرسلام الله علیه ،همانطور که فریاد زدید تا کنون در...

روزنمای شهدای ارتش -176

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

امیر نادریزاده به خاطر مسائلی که پیش آمد و یک مرحله کار مصاحبه تعطیل شد، چند روز آخر همراه من...

عقابان دربند-22

مدتی گذشت، یک روز مسئولان زندان آمدند و خبر جابهجاییمان را دادند. معلوم نبود محل جدید کجاست. چشمها و دستانمان...

روزنمای شهدای ارتش -175

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-28

من صریحاً میگویم که با [امام] خمینی و اعمال او مخالفم. تعدادی از علما به من مراجعه میکنند و با...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-29

کتاب رکن یکم دافوس، عنوان یادشده را یکی از موارد تقویت روحیه نام برده و دیگر شرحی بر آن نداده...

توپخانه دوربرد-74

نیروهای خودی، با اقتدار تمام بر مناطق آزاد شده در شمال و جنوب کرخه تسلط داشتند و از روحیه خوبی...

روزنمای شهدای ارتش -174

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-22

خوشحالی دشمن از زدن «یک ناو تجاری سفیدرنگ» چندان به درازا نمیکشد. در آغاز به عنوان یک خبر مهم اعلام...

ارتفاع پست-2

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

تقویم شهدای ارتش – 70

شهید روز، حسین ابهری بجدنی امروز 12 بهمنماه سالروز ولادت 76 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...