تقویم شهدای ارتش – 69
شهید روز، حسین ابهری بجدنی امروز 12 بهمنماه سالروز ولادت 76 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 81 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده