آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان(05)

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

تقویم شهدای ارتش – 69

شهید روز، حسین ابهری بجدنی امروز 12 بهمنماه سالروز ولادت 76 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

ارتفاع پست-1

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش بیستونهم – تکهای بعد از آتشبس امیرآذرفر-47 همانطور که حدس میزدم، بعد از پذیرش آتشبس، عراق اقدام به تکهای...

عقابان دربند-21

چرا که پس از گذشت نزدیک به یک سال هنوز هیچکس به طور رسمی خبر نداشت که آیا ما زنده...

ردای فتح-27

در همان زمان، " امام خمینی ضمن اشاره به تأسیس «سپاه دین» از سوی رژیم و خطر روحانیون وابسته و...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-28

مسئله 18: تشویق و انتقاد بهموقع تعاریف، شرح و نکات مسئله 18: کتاب رکن یکم دافوس، عنوان مسئله 18 را...

روزنمای شهدای ارتش -173

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

توپخانه دوربرد-73

فرمانده گردان388 توپخانه سرهنگ آجوری از حوادث و اتفاقات روز چهارشنبه یازدهم و پنجشنبه دوازدهم آذر ماه در دفتر ثبت...

اسکورت-21

... و دوباره همان صدا طنین میاندازد. - چرا جواب نمیدی؟ کشتی تجارتی خودتو معرفی کن. ناخدا، طاقتش تمام میشود....