مرد روزهای نبرد

بخش بیستوهشتم – شهید صیاد شیرازی امیرآذرفر-46 من عقاید خودم را داشتم. نمازم را میخواندم. روزهام را میگرفتم، اما بهندرت...

عقابان دربند-20

یک روز نگهبان آمد و گفت: - حمام حمام! کمی غیرعادی بود، با خود گفتم حتماً خبری شده که ما...

روزنمای شهدای ارتش -172

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-26

قبل از پیروزی انقلاب، در 14 صفر1399 ق (23 دی ماه 1357ش)، رهبر انقلاب(ره) در مورد توطئههای جدید به ملت...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-27

مسئله 17: تبلیغات، انتشارات و سخنرانیهای مذهبی تعاریف، شرح و نکات مسئله 17: در کتاب رکن یکم دافوس، عنوان مسئله...

توپخانه دوربرد-72

حوادث روز چهارشنبه یازدهم آذر ماه نیرویی از دشمن به استعداد دو گردان مکانیزه که از محور فکه- سوبله وارد...

اسکورت-20

- تیران! هواپیمای خودی تو منطقه سه تکرار میکنم، شلیک نکنید، هواپیما خودییه. خلبان گزارش میدهد. - یه کشتی در...