تقویم شهدای ارتش – 68
شهید روز، حسین محمدی امروز 11 بهمنماه سالروز ولادت 53 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 86 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده