تقویم شهدای ارتش – 65
شهید روز، ابراهیم دلالخوش امروز 9 بهمنماه سالروز ولادت 78 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 63 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده