عملیات پدافندی ارتفاع 402 (انتشار مجدد)

به مناسبت سالروز عملیات پدافندی ارتفاع 402 یکی از حساسترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزی درمنطقه عمومی...

روزنمای شهدای ارتش -169

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -168

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش بیستوپنجم – امام خمینی(ره) پشت خط امیرآذرفر-43 کربلای هفت عملیاتی بود که حضرت امام فرموده بودند: (من شخصاً تا...

عقابان دربند-17

- بله. - اگر به اردوگاه برگشتی به دوستان خلبانمان بگو که کیانی و فلاحی خلبانان «اف-۴» در مهجر زندانی...

ردای فتح-23

در روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (23 بهمن)، مهندس مهدی بازرگان نخستوزیر دولت موقت در پیامی رادیویی – تلویزیونی...

روزنمای شهدای ارتش -167

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-24

مسئله 14: بالا بردن روحیه و نگهداری آن تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: روحیه: روحیه حالت و کیفیتی است نفسانی که...

توپخانه دوربرد-69

وضعیت منطقه عملیات در روز دوشنبه نهم آذرماه منطقه شمال رودخانه کرخه، منطقه تیپ3 زرهی لشکر92 زرهی به دلیل شکست...

اسکورت-17

- ببین خانم قاجار چی میگه بهروز! - چی شده، خانم قاجار!؟ - میگم بریم شیراز. - همینجوری که نمیشه....

خلبان فرج الله فرسیابی

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.