تقویم شهدای ارتش – 64
شهید روز، ترابعلی جدیدی امروز 6 بهمن ماه سالروز ولادت 86 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 74 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده