عراق هر اقدامی که می توانست برای از میان برداشتن هاشم آل آقا؛ برترین خلبان اف 14 ایران انجام داد.(انتشار مجدد)

نویسنده: تام کوپر(1) مترجمان: علی سجادی انصاری-اشکان بقایی رستم پور ادامه داد: "من با توجه به ضربه بیهوش شدم، وقتی...

اسکورت-12

هشت فروند ناوچه در فواصل مشخص در پهنهی خلیجفارس گسترده شدهاند و آسمان شب پر از ستاره است. «اولادی» به...

توپخانه دوربرد-64

سازمان برای رزم یگانها در عملیات طریقالقدس (کربلای 1) گردان293 تانک تیپ3 زرهی لشکر92 به فرماندهی سرگرد زرهی ستاد سید...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-19

مسئله مد یریت پرسنلی تعاریف: منبع: کتاب آموزشی «رکن یکم» دافوس ارتش، سال 1383 یکی دیگر از مسئولیتهای ستادی رکن...

روزنمای شهدای ارتش -162

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-18

در تاریخ 2 بهمن ماه، "چهارهزار نفر از افسران در کارخانه هلیکوپترسازی نیروی هوایی دست به اعتصاب غذا زدند. آنها...

روزنمای شهدای ارتش -161

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

عقابان دربند-12

در سکوت موقتی اتاق، خیالم به خانه پرکشید. به یاد همسرم افتادم که الآن چه حالی دارد. با خود میاندیشیدم...

مرد روزهای نبرد

بخش بیستودوم - تیمسار یا امیر آذرفر امیرآذرفر-37 الان که در حال ثبت خاطراتم هستید در یک حالت روانی ناآرام...

روزنمای شهدای ارتش -160

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.