توپخانه دوربرد-63
سروان مهدی دامغانیان (سرتیپ2 بازنشسته) رئیس رکن یکم گردان388 توپخانه از حوادث روزهای چهارشنبه چهارم الی یکشنبه هشتم آذر در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است: روز 60/9/4، تیپ2 زرهی دزفول که احتیاط نزاجا بود با یک گردان توپخانه130مم به منطقه سوسنگرد وارد و مستقر شده بودند، لذا مردم منطقه از حمله قریبالوقوع نیروها آگاهی یافته بودند.

در روز 60/9/5، فرمانده گردان به همراه سروان خواجوی افسر عملیات گردان و ستوان‌یکم علی‌اکبراصلانی جهت شناسایی موضع جدید به ارتفاعات الله‌اکبر رفته بودند. در این روز هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه مشغول شناسایی و مشاهده تحرکات نیروها بودند و بعضاً یگان‌های مستقر در منطقه را هم بمباران می‌کردند، به طوری که سنگرهای ما به واسطه بمباران‌های هوایی چنان تکان می‌خورد که انگار زلزله به وقوع پیوسته بود.

 سحرگاه روز 60/9/6، آتشبار یکم به فرماندهی ستوان‌یکم اصلانی به مواضع جلو انتقال داده شد. آتشبار دوم در سه نقطه و آتشبار یکم در دو نقطه در منطقه بستان و تنگ چزابه ثبت تیر کردند. ثبت تیرها از دیدگاه شماره3 جاده رملی (جاده پیروزی) صورت گرفت. تیراندازی‌ها با کمک فرمانده گردان293 تانک سرهنگ صفوی انجام شد که قرار بود عقبه دشمن را دور بزند. او به خوبی می‌دانست که کدام منطقه برایش در عملیات حیاتی است، لذا روی همان مناطق ثبت تیر کردیم که بسیار عالی بود.

فرمانده گردان و رئیس رکن3 گردان388 توپخانه در شب 60/9/6 برای شرکت در کمیسیونی که با حضور فرمانده نیروی زمینی، فرمانده لشکر92 زرهی و فرمانده تیپ3 زرهی و دیگر افسران و فرماندهان تشکیل شده بود، رفته بودند و برابر هماهنگی دو دستگاه مهمات‌بر جهت کمک و حمل مهمات به گردان293 تانک اعزام نمودیم. کمیسیون تا ساعت 0130 به طول انجامید و موارد مهمی به فرماندهان گوشزد شد و همگی نسبت به طرح عملیات و اقداماتی که می‌بایست انجام دهند توجیه شده بودند.

ساعت0830 روز 60/9/8، به همراه فرمانده گردان از آتشباریکم که در مواضعی در حدود500 متری قرارگاه تیپ3 زرهی و در سمت راست و شمال ارتفاعات الله‌اکبر مستقر شده بود، رفتیم و توپ به توپ همه نفرات را ملاقات و از نحوه استقرارشان بازدید کردیم. در حین بازدید، هواپیماهای دشمن موضع آتشبار را به شدت بمباران کردند و لحظاتی بعد سوسنگرد نیز بمباران شد. بعد از بازدید از آتشبار یکم، به قرارگاه تیپ3 زرهی رفتیم. ستوان وظیفه باقری که طلبه و جزء عقیدتی سیاسی بود را در مسجد تپه‌های الله‌اکبر ملاقات کردیم. در آنجا توجیه دیگری توسط رکن سوم تیپ3 زرهی و سرگرد سبزه‌لون (امیری‌راد) به عمل آمد و مجدداً در ساعت1630 به قرارگاه تیپ3 زرهی رفته و با فرمانده تیپ جناب سرهنگ بهرامی ملاقات و سپس به رکن3 توپخانه لشکر نزد سروان ریاحی رفته و در جریان آخرین وضعیت در خصوص عملیات قرار گرفتیم. حدود بیست دستگاه اتوبوس برای تخلیه اسرا در نظر گرفته شده بود که به جلو اعزام شده بودند. سرهنگ کوچکی طرح آتش توپخانه را به گردان تحویل داد که من و سروان خواجوی به آتشبار یکم نزد ستوان‌یکم اصلانی رفته و پس از تحویل مختصات آماج‌ها و طرح آتش و بردن آنها روی طرح تیر و اطمینان از صحت آنها و بازدید کامل از آخرین وضعیت آتشبار به آتشبار دوم رفتیم و آخرین هماهنگی‌ها را با آنها نیز انجام دادیم. سپس به قرارگاه گردان بازگشتیم و با هیجان بسیار کنار بی‌سیم نشستیم و منتظر آغاز عملیات شدیم تا در حین عملیات اقدامات بایسته را انجام دهیم.

سرهنگ آجوری فرمانده گردان388 توپخانه از حوادث روز ششم آذر ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

در تاریخ 60/9/6، از صبح زود پس از ادای نماز دنباله برنامه روز قبل ادامه یافت. آتشبار یکم توپ به توپ به موضع جدید در حال تغییر مکان بود. در ساعت 10:30 به فاصله ده کیلومتری از مواضع خودمان در منطقه بستان و چزابه توسط آتشبار یکم ثبت تیر انجام شد. ساعت 11:30 از وضع استقرار و آماده سازی سنگرها در آتشبار یکم بازدید کردم کمبود لودر و تجهیزات مهندسی مشکل یگان‌های منطقه بود. همه نفرات با شوق و شعف به مواضع جلو می‌رفتند. راهنمایی توسط رؤسای رسد آتشبار و رکن سوم گردان در منطقه در مسیر انجام می‌شد. بقیه نفرات نیز در ساعت 14:00 به فاصله زمانی به جلو اعزام می‌شدند، تا اولاً تردد در جاده منتهی به الله‌اکبر کمتر باشد، در ثانی آسیب‌پذیری بر اثر بمباران‌های هوایی به حداقل برسد. ساعت 15:00 پس از بازدید از باقیمانده آتشبار یکم به مواضع جدید رفتم. تلاش فرمانده آتشبار، ستوان‌یکم اصلانی و دیگر نفرات آتشبار برای آماده کردن موضع جدید بسیار چشمگیر بود. با افسر رابط توپخانه، سروان ریاحی ملاقات کردم و از آخرین اوضاع منطقه و کارهای جاری عملیات مطلع شدم. ساعت 19:30 همراه سروان حسین خواجوی به قرارگاه توپخانه لشکر92 زرهی و قرارگاه لشکر احضار شدیم که هماهنگی‌های عملیات کربلای1 را انجام دهیم. فرمانده عملیات جنوب، جناب سرهنگ نیاکی وضعیت را مشخص و تشریح کرد. سپس برادر محسن رضایی صحبت کرد و بعداً فرمانده نیرو جناب سرهنگ صیادشیرازی مطالب لازم را یادآوری کردند. در ساعت 23:00 کمیسیون تمام شد. به طرف موضع خودمان حرکت کردیم و در ساعت0300 نیمه‌شب به قرارگاه خودمان رسیدیم. افسران گردان سروان علمی، سروان مهدی دامغانیان، سروان انوشیروان خدادوست، سروان طالبی و… منتظرمان بودند. آخرین وضعیت منطقه و مواردی مربوط به عملیات را به آنان گفته و دستوراتی راجع به جابه‌جایی آتشبارها و حمل مهمات به مواضع جدید داده شد. در ساعت 02:00 مهمات مورد نیاز آتشبار یکم در تاریکی شب به مواضع جلو حمل شد. سپس آخرین وضعیت یگان‌ها و نحوه عمل آنها را برای افسران گردان بدین شرح تشریح کردم:

گردان388 توپخانه در شعاع عملیاتی چهل کیلومتری مأموریت را با پشتیبانی از دو لشکر92 و 16 زرهی در جنوب و شمال کرخه باید انجام دهد. تعداد گردان‌های توپخانه شرکت‌کننده در عملیات شمال کرخه، دو گردان توپخانه155م‌م، دو آتشبار توپخانه130م‌م، یک آتشبار کاتیوشا، یک گردان توپخانه105م‌م و یک گردان توپخانه175م‌م (-) که عملیات تیپ3 زرهی و دیگر یگان‌های موجود یعنی یگان‌های پیاده بسیج و سپاه پاسداران در محور بستان- چزابه را پشتیبانی خواهند کرد. یک تیپ سپاه پاسداران؛ شامل چهار گردان پیاده با گردان‌های زرهی و تانک و پیاده تیپ3 زرهی لشکر92 زرهی ادغام گردیده است. عملیات جنوب کرخه، شامل دو تیپ در خط که تیپ1 لشکر16 زرهی در قسمت جنوب غرب در محور دهلاویه – سابله – بستان و تیپ2 لشکر16 زرهی در محور جنوب به طرف رودخانه نیسان که با دو تیپ از سپاه پاسداران ترکیب شده با پشتیبانی یگان‌های توپخانه شامل چهار گردان توپخانه155م‌م، یک گردان توپخانه203م‌م، یک گردان توپخانه130م‌م، یک آتشبار توپخانه175م‌م از گردان388 توپخانه (آتشبار سوم) و یک آتشبار کاتیوشا اجرا خواهد شد. هوانیروز و نیروی هوایی ارتش، برتری خود را از شروع عملیات نشان خواهند داد و پوشش هوایی 100درصد با ما خواهد بود. پشتیبانی هوایی نزدیک نداریم و عملیات کربلای1 انشاالله با موفقیت کامل همراه خواهد بود و انشاالله منطقه خرمشهر و آبادان را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. تیپ2 زرهی دزفول در احتیاط نزاجا و در اختیار فرمانده عملیات جنوب خواهد بود. بعد از توجیه افسران ستاد گردان چند ساعتی را استراحت کردیم تا برای آینده آمادگی داشته باشیم.

 

منبع: توپخانه دوربرد  در سال 1360 ؛ اصلاني، علی اکبر،1398 ، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده