تقویم شهدای ارتش – 61
شهید روز، بایرامعلی زمانی پیراقوم امروز 29 دیماه سالروز ولادت 46 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 81 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده