مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس

#گزارش_تصویری | مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس در مرکز آموزش و پشتیبانی نیروی زمینی...

تقویم شهدای ارتش – 61

شهید روز، بایرامعلی زمانی پیراقوم امروز 29 دیماه سالروز ولادت 46 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

اسکورت-11

یگانهای دریایی در لنگرگاه، منتظر دریافت فرمان حرکتاند، اما پیش از آن باید «آذوقه» و «مهمات» بگیرند. در مورد مهمات،...

توپخانه دوربرد-63

سروان مهدی دامغانیان (سرتیپ2 بازنشسته) رئیس رکن یکم گردان388 توپخانه از حوادث روزهای چهارشنبه چهارم الی یکشنبه هشتم آذر در...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-18

همانطور که در تعاریف مسئله 6 ملاحظه شد، کتاب آموزشی دافوس از تعدادی جدول نامبرده و در مورد چگونگی تنظیم...

ردای فتح-17

"از روزنامه «واشنگتن پست»1 خواسته شد که منتخبی از این ترشحات فکری آیتالله خمینی را در اختیارشان قرار دهد. هنگامیکه...

روزنمای شهدای ارتش -159

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

عقابان دربند-11

هر سؤالی میپرسید، طوری او را گمراه میکردم و یا پاسخهایی میدادم که زیاد اطلاعات دقیق به او نداده باشم....

مرد روزهای نبرد

البته منکر این هم نیستم و تصورم بر این است که این موضوع بی ارتباط نبود با شایعاتی که پشت...

مرد روزهای نبرد

بخش بیستویکم -محک تجربه امیر آذرفر- 36 سن و سال ما که بالا میرود طبیعی است که از قدرت و...