تقویم شهدای ارتش – 59
شهید روز، اکبر درزی امروز 27 دیماه سالروز ولادت 28 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 76 نفر به شهادت رسیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد!
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده