خاطره همسر شهید لشکری از روز اسارت وی(انتشار مجدد)

همسر لشگری از لحظات خداحافظی و شنیدن خبر اسارت این چنین می گوید: - صبح پنج شنبه 26 شهریور آقای...

خاطره ای از امیر آراسته در باره شهید منفرد نیاکی (انتشار مجدد)

گذشت، چهار روز بعد خانمش با او تماس گرفت و گفت: مژگان به رحمت خدا رفت، با گریه به شوهرش...

تقویم شهدای ارتش – 60

شهید روز، اللهداد احمدی امروز 25 دیماه سالروز ولادت 79 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 173...

تقویم شهدای ارتش – 59

شهید روز، اکبر درزی امروز 27 دیماه سالروز ولادت 28 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 76...

روزنمای شهدای ارتش -158

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -157

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -156

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-10

- مسعود جان! برای تو که بد نیست. ما باید ۲۴ ساعته اینجا باشیم؛ ۴ ساعت به ۴ ساعت شیفت...

توپخانه دوربرد-62

صبح زود روز 6/09/1360، توپهای آتشبار با راهنمایی نفرات راهنمای آتشبار که در مسیر قرار داده بودیم، توپ به توپ...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-17

مسئله 6: پیشینهها، برآوردها و گزارشهای پرسنلی تعاریف: منبع: کتاب آموزشی رکن1، چاپ دافوس، سال 1383 گزارشهای استعداد و تهیه...

ردای فتح-16

در مورد کودتا، ژنرال هایزر در خاطرات خود اعتراف میکند که:"فرماندهان ارتش را ترغیب کرده بودم که طرحهای لازم را...

عقابان دربند-10

خب اسامی خلبانها را بگو! سکوت کردم و چیزی نگفتم. سعی میکردم تا حد امکان پاسخهایم گنگ باشد. طوری که...