اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید سرلشکر ابوالفضل شبان
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را در تاریخ17/10/1399 برگزار نمود.

این دوره به مدت یک روز برای از سربازان وظیفه دیپلم و فوق دیپلم اعزامی3/10/1399  در پادگان یاد شده برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده