درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-13
مسئله 5: جایگزینی تعاریف: منبع: کتاب آموزشی رکن1، چاپ دافوس، سال 1383 سیستم جایگزینی؛ برای تهیه، پذیرائی، طبقهبندی، آموزش، تقسیم و انتصاب افراد جایگزینی بهمنظور کسب اطمینان از ورود بهموقع افراد و یگانهای جایگزینی واجد شرایط، مناسب با احتیاجات طرحشده است.

ممکن است استعداد یک یگان در رزم به‌سرعت کاهش یابد و همچنین تلفاتی موجب عدم‌کفایت رزمی یگان گردد. بنابراین بایستی از طریق جایگزینی انفرادی و یا یگانی به‌منظور حفظ کفایت رزمی یگان، به‌سرعت جبران گردد، لذا سیستم جایگزینی بایستی اطمینان دهد که افراد و یگان‌های جایگزینی به ترتیبی آموزش‌دیده و مجهز بشوند که انتصاب آنان برابر احتیاجات مقدور باشد.

انواع جایگزینی: جایگزینی به دو صورت انجام می‌گیرد:

الف ـ جایگزینی انفرادی:

سیستم جایگزینی انفرادی مبتنی بر تهیه یا پر نمودن محل کسور انفرادی بر طبق شماره تخصصی نظامی، یا یک جانشین یا نفر جایگزین واجد شرایط می‌باشد.

 ب ـ جایگزینی یگانی:

در حالی که احتیاج به جایگزینی انفرادی مداومت دارد، جنگ هسته‌ای استفاده از روش جایگزینی یگانی را نیز ایجاب می‌کند[1]. این احتمال وجود دارد که یگان‌هایی به اندازه گروهان، گردان یا گروه رزمی از کار افتاده و کفایت رزمی خود را از دست بدهند، بهبود این یگان‌ها و برگرداندن کفایت آنان با جایگزینی انفرادی غیرممکن می‌باشد.

وقتی که لزوم اتخاذ تصمیم یک جایگزینی یگانی احساس شد درخواست آن به رده بالاتر ارسال می‌گردد.

 

 

روش درخواست جایگزینی:

جایگزینی انفرادی:

(1) درخواست رسمی جایگزینی انفرادی برای پرسنل رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی از طریق رکن یکم صورت می‌گیرد.

(2) افسر پرسنل در مقام طراح و تطبیق‌دهنده بر امور پرسنل جایگزینی انفرادی نظارت نموده و آجودانی عامل اجرا می‌باشد.

(3) تشخیص، درخواست و انتصاب پرسنل جایگزینی انفرادی از مسئولیت‌های رئیس رکن یکم می‌باشد.

سازمان عملیات جایگزینی:

سازمان سیستم افراد جایگزینی نیروی زمینی، شامل یگان‌های اجرائی جایگزینی است که مشتمل بر گردان‌های جایگزینی در فرماندهی‌های پشتیبانی مناطق می‌‌باشد.

یک شعبه جایگزینی نیز در گروهان اداری لشکر پیش‌بینی شده است. افسر پرسنل یک یگان، طراح و تطبیق‌دهنده و ناظر عملیات جایگزینی به صورت انفرادی در تمام رده‌ها می‌باشد.

شعبه جایگزینی لشکر، جزء سازمان گروهان اداری در فرماندهی پشتیبانی می‌باشد. ظرفیت پذیرائی و آموزش این شعبه معمولاً 400 نفر بوده و دوره توقف افراد جایگزینی واگذار شده به لشکر، در این شعبه حداکثر 72 ساعت است. در صورت لزوم این ظرفیت را با واگذاری پرسنل و وسایل اضافی می‌توان به 600 نفر افزایش و همچنین مدت توقف افراد جایگزینی را تا 24 ساعت تقلیل داد. با توجه به این مورد، شعبه جایگزینی لشکر می‌تواند به 4 صورت زیر تشکیل گردد:

حالت اول حداقل ظرفیت و حداکثر مدت توقف.

حالت دوم حداکثر ظرفیت و حداکثر مدت توقف

حالت سوم حداقل ظرفیت و حداقل مدت توقف

حالت چهارم حداکثر ظرفیت و حداقل مدت توقف

شعبه جایگزینی لشکر بایستی دارای منطقه کافی برای آموزش بوده و از نظر روانی از ایستگاه تخلیه مجروحین و نقطه جمع‌آوری درگذشتگان دور بوده و در صورت امکان از ساختمان‌های ثابت استفاده شود.

برنامه شعبه جایگزینی لشکر به ترتیب زیر است:

(1) پذیرائی و دادن غذای گرم                (2) خوشامدگویی فرمانده

(3) راهنمائی و توجیه با منطقه لشکر         (4) بازرسی لباس و تجهیزات      

(5) بازدید مدارک و وسایل                       (6) تقسیم تجهیزات ویژه در صورت لزوم

 

شرح و نکات مسئله 5:

همان‌طور که در تعاریف بالا ملاحظه شد، جایگزینی دو نوع است: انفرادی و یگانی. در شرح این مسئله، جایگزینی انفرادی مورد بحث قرار می‌گیرد. جایگزینی یگانی در فصل سوم شرح داده‌شده است.

یگان جایگزینی: در تعاریف بالا مشخص شد، در ساختار نزاجا، گردان‌های جایگزینی در پشتیبانی مناطق و شعبه جایگزینی در گروهان اداری لشکر پیش‌بینی و سازماندهی شده است. این‌که در جنگ تحمیلی، گردان‌های جایگزینی در پشتیبانی مناطق آیا فعال بودند و یا نبودند و یا لازم بودند و یا نبودند؟ در منابع کتابخانه‌ای مطلبی یافت نشد. اگر چنین یگانی هم‌اکنون نیز در سازمان پشتیبانی مناطق وجود دارد و در زمان جنگ نیز کاربردی نداشت، شایسته است آن را از جداول سازمان پشتیبانی مناطق حذف نمایند. آنچه که نگارنده این کتاب می‌داند و مدتی هم مدیریت پرسنلی نزاجا را بر عهده داشته است، روش چنین بوده که در زمان جنگ، نفرات پایور که معمولاً به‌صورت انفرادی از مراکز فرهنگی در دوره‌های مقدماتی، عالی و دافوس به یگان‌ها تقسیم می‌شدند، مستقیماً خود را به رکن1 ستاد لشکر در منطقه عملیاتی معرفی می‌نمودند و پس از مصاحبه و پیشنهاد رکن1 و کسب دستور از فرمانده لشکر به یگان اختصاص‌یافته وارد و در شغل موردنظر انجام‌وظیفه می‌نمودند. این مراحل اجرائی شاید تا 24 ساعت طول می‌کشید. در این حالت، این نوع افسران و درجه‌داران منتقله در یگان جایگزینی لشکر اقامت می‌یافتند. در مورد افراد وظیفه نیز روش چنین بوده که معمولاً این افراد به‌صورت دسته‌جمعی و بیش از ده نفر، از مراکز آموزشی وظیفه، پس از طی دوره رزم مقدماتی در مورد سربازان عادی و پس از طی دوره تخصصی رسته‌ای در مورد نیروهای وظیفه در مقاطع دیپلم بالاتر، از مراکز فرهنگی رسته‌ای برابر طرح تقسیم نزاجا، در تاریخ تعیین شده وارد لشکر می‌شدند.

این افراد در یگان جایگزینی لشکر اقامت می‌یافتند، تا در همان روز یا روزهای بعد برابر مصوبه رکن1 لشکر، به یگان‌های سازمانی لشکر اختصاص و تحویل گردند. با این ترتیب یگان جایگزینی در لشکر و تیپ‌های مستقل و مشابه، اهمیت خاص خود را دارد. باید این یگان ازهرجهت، آمادگی پذیرش، اسکان، تغذیه و بهداشتِ این افراد جدید را که در هرماه تکرار می‌شود، داشته باشد. نوع رفتار و مدیریت این یگان باید به گونه‌ای باشد که احساس مثبت، امیدواری، دلگرمی در ذهن این نفرات مهمان یک تا چندروزه ایجاد و ماندگار نماید.

این یگان اگر از سوء مدیریت و عدم امکانات لازم و کافی برخوردار باشد، مسلماً تأثیر روانی منفی بر ذهن این افراد جدید و مهمان باقی گذارده و متأسفانه شاید اثر منفی بر روحیه وی در ادامه خدمت باقی گذارد. این نکته‌ای است که باید خیلی هوشمندانه موردتوجه فرماندهان، مسئولان و بالادستی‌های یگان‌های جایگزینی قرار داشته و به‌طور مستمر بر کیفی‌تر سازی آن، نظارت گردد.

خوب است این حرف را همینجا بگوییم و به آن، در سایر تفسیرهای این کتاب نیز توجه داشته باشیم.

استعداد خدادادی انسان‌ها در نمره دادن: خداوند، استعداد نمره دادن را به تمام انسان‌ها داده است. یعنی انسان، با هر چیز و هرکس که سروکار دارد، به‌طور فطری، و غیرارادی، احساس مثبت یا منفی، با اندازه خاص به وی دست می‌دهد. حتی کودکان نیز این استعداد را دارند. وقتی کودک می‌گوید این خوب است، آن بد است، یا، این را دوست دارم، آن را دوست ندارم، معلوم است که این کودک در ذهن خود به این و آن، نمره داده است.

با توجه به شرح بالا، انتظار است در یگان‌های جایگزینی و تمام قسمت‌ها و اشخاص که در ابتدای ورود نفرات جدید پایور و وظیفه قرار می‌گیرند، نوع رفتارها، برخوردها و گفته‌ها به گونه‌ای باشد که در نفرات جدید احساس مثبت ایجاد نماید و ذهن آنان، به این قسمت‌ها و اشخاص نمره خوب بدهد، تا نمره بد. این حرف برای تمام فعالیت‌ها و رفتارها مصداق دارد. منتها برخوردهای اولیه در تمام صحنه‌ها مهم‌تر هستند.

 

منبع: درس­های هشت سال جنگ تحمیلی ؛ صادقی­گویا، نجاتعلی،1399 ، انتشارات سبز ایران


[1]-در جنگ غیرهسته‌ای نیز ممکن است به علت تلفات شدید در اثر بمباران هوایی یا آتش توپخانه دشمن و غیره نیاز به جایگزینی یگانی پیدا ‌شود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده