اموزش معارف جنگ در مرکز آموزش 05 کرمان( شهید گنجویی)

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

آموزش معارف جنگ د رمرکز آموزش 05 کرمان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

در راستای انتقال تجربیات و فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل های...

روزنمای شهدای ارتش -150

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش هجدهم – امیر نادری­زاده مطرح کردند امیر غضنفر آذرفر- 32 با هماهنگیهایی که توسط امیر قاضی پور صورت گرفته...

عقابان دربند-6

به لحظهای رسیدیم که از کنترل هواپیما کاملاً مأیوس شدیم. هر چند تلاش دو نفرمان برای مهار هواپیما که هر...

ردای فتح-12

در تهران، آیتالله شهید دکتر سیدمحمد بهشتی به عنوان سازمان دهنده اصلی انقلاب در ایران، با اطمینان کامل به یکی...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-13

مسئله 5: جایگزینی تعاریف: منبع: کتاب آموزشی رکن1، چاپ دافوس، سال 1383 سیستم جایگزینی؛ برای تهیه، پذیرائی، طبقهبندی، آموزش، تقسیم...

توپخانه دوربرد-58

طرحریزی عملیات طریقالقدس جناب سرهنگ علی صیادشیرازی، در همان ابتدای شروع فرماندهی خود در نیروی زمینی از افسران قرارگاه مقدم...

اسکورت-6

«ناخدا رزمجو» فرمانده منطقه دوم دریایی بوشهر، از پنجرههای ساختمان قدیمی دفترش، به محوطهی پایگاه چشم دوخته است. نور و...

روزنمای شهدای ارتش -149

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.