اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو حسن رود
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز در تاریخ 26/9/1399 برگزار نمود.

این دوره برای از سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی1/9/1399  در پایگاه یاد شده برگزار گردید.

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده