اجرای آموزش معارف جنگ درپیگاه نیروی هوایی شهید سرلشکر محمد نوژه
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را در تاریخ 25/9/1399 برگزار نمود.

این دوره به مدت یک روز برای 186 نفر از سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی1/9/1399  در پایگاه یاد شده برگزار گردید.

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده