اجرای آموزش معارف جنگ درپیگاه نیروی هوایی شهید سرلشکر محمد نوژه

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو حسن رود

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

عقابان دربند-1

خاطرات خلبان آزاده سرهنگ محمدعلی کیانی شب عاشورا بود. سرماخوردگی خفیفی داشتم. به برنامه پروازی که نگاه کردم، اسمم را...

اسکورت-1

فصل اول: آتش زیر خاکستر گرمای تابستان بوشهر، کلافهاش کرده است. چشم به جاده میدوزد و ناخودآگاه بر سرعت خودرو...

تقویم شهدای ارتش – 52

شهید روز، اسماعیل شهریوند امروز 13 دی ماه سالروز ولادت33 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد، در...

تقویم شهدای ارتش – 52

شهید روز، اسماعیل شهریوند امروز 13 دی ماه سالروز ولادت33 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد، در...

روزنمای شهدای ارتش -143

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -143

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش شانزدهم- خاطرات سرهنگ حمیدرضا نیاکان در ارتباط با امیر آذرفر امیر غضنفر آذرفر- 27 در آبان ماه ۱۳۶۴ از...

ردای فتح-7

ناآرامیها هر روز در سایر شهرها نیز ادامه یافت، بهطوریکه در مدت کوتاهی تمام شهرهای ایران را در برگرفت. در...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-8

مسئله3: نیروی انسانی احتیاط تعاریف: احتیاط: عبارت است از نیروهایی که خدمت وظیفه خود را به پایان رسانیده و برابر...

توپخانه دوربرد-53

تغییر در کادر فرماندهی ارتش پس از اجرای موفقیتآمیز عملیات ثامنالائمه (ع) که فقط دو روز به طول انجامید، گروهی...