اینفو گرافی شهید سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تقویم شهدای ارتش – 51

شهید روز، دکتر احمد هجرتی امروز 10 دی ماه سالروز ولادت 221 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می...

تقویم شهدای ارتش – 50

شهید روز، ظهراب روشن امروز 9 دی ماه سالروز ولادت 113 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد،...

روزنمای شهدای ارتش -142

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش پانزدهم- سرم را به دیوار می­کوبم! امیر غضنفر آذرفر- 26 جامعه باید بداند زمانی که کشور عراق به مرزهای...

ردای فتح-6

روحالله خمینی معروف به «سید هندی» بود. درباره انتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند. به قولی...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-7

مسئله2: نیروی انسانی بسیج تعاریف موضوع: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آغاز جنگ، تعداد کل آن از 15 هزار نفر...

توپخانه دوربرد-52

روز دهممهرماه، به همراه استوار محمد شهبازی به اهواز رفتیم تا به حمام رفته و کمی به اوضاع ظاهری خودمان...