تقویم شهدای ارتش – 49

شهید روز، جهانبخش آقاجان پورگنگری امروز ۸ دی ماه سالروز ولادت 95 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می...

توپخانه دوربرد-50

ورود قرارگاه گروه33 توپخانه به منطقه عملیاتی جنوب در روز چهارشنبه تاریخ 1/7/60، قرارگاه گروه33 توپخانه به عنوان مرکز پشتیبانی...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-5

نگاهی به سایر اعداد یگانی و استعداد نیروی انسانی در آغاز جنگ با استفاده از منابع کتابخانهای: کتاب: سال اول...

ردای فتح-4

رسول اکرم (ص) بارها در مورد حضرت علی (ع) فرمودند: «علی با حق است و حق با علی است». به...

مرد روزهای نبرد

بخش چهاردهم –دوره تکاوری امیر غضنفر آذرفر- 24 تعداد زیادی از فرماندهان ردهبالا در زمان دانشجویی تحت تعلیم آموزشهای من...

روزنمای شهدای ارتش -138

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.