تقویم شهدای ارتش – 48

شهید روز،حمید خاکی جوان امروز 7 دی ماه سالروز ولادت 117 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد،...

روزنمای شهدای ارتش -137

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مروری اجمالی بر زندگی نامه زنده یاد امیر سرتیپ دوم سهید پورداراب

امیر سعید پورداراب در سال ۱۳۲۰شمسی در شهرستان فسا به دنیا آمد. وی پس از طی مراحل تحصیلی ابتدایی و...

مرد روزهای نبرد

بخش سیزدهم – کتاب تکاور امیر غضنفر آذرفر- 23 امیر نادری زاده گفتند: «تیمسار، همهجا را گشتهایم. حتی یک برگ...

ردای فتح-3

فصل اول علل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقش ارتش علل پیروزی انقلاب اسلامی ایران منشأ ظهور اکثر انقلابها در...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-4

وضعیت این دو گردان، دو نمونه از گردانهای رزمی لشکر92 بودند که حداقل، از آغاز سال 59 بهطور نوبهای در...

توپخانه دوربرد-49

در شهریور 1360، بعد از عملیات خیبر که سومین عملیات در منطقه ارتفاعات اللهاکبر بود، به علت کشف تک نیروهای...