معرفی کتاب : تاریخ شفاهی در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
کتاب «تاریخ شفاهی» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده است.همانگونه که از عنوان کتاب قابل استنباط است، محتوای آن درباره شیوه نامه تاریخ شفاهی در معارف جنگ میباشد.

در این کتاب در تعریف تاریخ شفاهی اینگونه آمده است :

«جمع‌آوری و مطالعه اطلاعات انفرادی، خانوادگی و وقایع مهم با استفاده از وسایل ضبط صوت‌وتصویر طی گفتگو یا مصاحبه دو نفره یا چند نفره را تاریخ شفاهی میگویند.». البته در جای دیگر، نویسنده کتاب ضمن منحصر ندانستن مفهوم تاریخ شفاهی در فرآیند انجام و ضبط مصاحبه، توضیح می‌دهد که "تاریخ شفاهی، محصول این مصاحبه، یعنی گزارش روایی رویدادهای گذشته، نیز هست" و چنین نتیجه می‌گیرد که تاریخ شفاهی علاوه بر اینکه یک روش پژوهشی است، نتیجه این فرآیند پژوهشی را نیز شامل می‌شود : گفتمانی متقابل میان مصاحبه‌گر و راوی با به‌کارگیری شیوه‌های اصولی و استاندارد مصاحبه تاریخ شفاهی که به آشکار شدن زوایای پنهان تاریخ و بازسازی دوباره آن منجر ‌شود.»

کتاب «تاریخ شفاهی» به گردآوری و تنظیم سرتیپ2 ستاد حسن قربانی زیر نظر مستقیم علمی  -تخصصی سرتیپ ستاد ناصر آراسته و به ویراستاری سرهنگ ستاد علی سجادی انصاری به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب در 140 صفحه و شمارگان 1000 جلد، توسط انتشارات ایران سبز در سال 1399، و بهای سی و پنج هزار تومان انتشار یافته است.

علاقه مندان می‌توانند از طریق تماس با مرکز پخش با شماره تلفن22489002 و یا نمابر22488650 کتاب را تهیه نمایند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده