نامه ای از یک جانباز جنگ تحمیلی به یکی از دوستانش
تهیه کنندگان: دکتر حسن سیفی، دکتر یاسر زنگنه، دکتر آمنه خزعل این نامه به شش زبان عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی، اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده که علاقمندان می توانند در همین صفحه از آن ها استفاده کنند.

 

 

  

 

 

ترجمه عربی:

  

 

 

ترجمه اردو:

  

 

 

ترجمه انگلیسی:

  

 

 

ترجمه فرانسه:

  

 

 

ترجمه ترکی استانبولی:

  

 

 

ترجمه روسی:

  

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده