به مناسبت 28 آذر سالگرد عملیات سیدصادق و کلینه(انتشار مجدد)

پس از اجرای عملیات عاشورا در دهۀ سوم آبان در منطقۀ عمومی سومار، دومین عملیات آفندی محدود، که در منطقۀ...

روزنمای شهدای ارتش -127

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

روزنمای شهدای ارتش -126

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

روزنمای شهدای ارتش -125

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

توپخانه دوربرد-41

روز سهشنبه 60/5/6 با دو دستگاه خودرو به همراه فرمانده گردان و معاون گردان، برای بازدید از منطقه لشکر16 زرهی...

مرد روزهای نبرد

امیر غضنفر آذرفر- 15 معمولاً قبل از اقدام به عملیات، برای هر هدفی که باید گرفته شود تعیین تلفات میشود....

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر-بخش سی و چهارم

فریب راوی: سرهنگ خلبان يداله نظری اشاره: در بین خاطرات جنگی و مردم یاری نیروهای هوانیروز، با موارد مختلفی از...