اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان شهید ابوالفضل شبان
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز برای 400 نفر از سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی1/9/1399 در تاریخ 22/9/1399در پادگان یاد شده برگزار نمود.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده