گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری...

اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان شهید ابوالفضل شبان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

روزنمای شهدای ارتش -124

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

توپخانه دوربرد-40

یگانهای شرکتکننده در عملیات آفندی طراح در آن عملیات، یگانهای عملکننده نیروهای لشکر16 زرهی و نیروهای گروه جنگهای نامنظم چمران...

مرد روزهای نبرد

بخش ششم – دوره آموزش مقدماتی امیر غضنفر آذرفر- 14 در دانشکده افسری اولین پلههای پیشرفت در نظام بهعنوان افسر...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر-بخش سی و سوم

تعقیب و گریز راوی: سرهنگ خلبان احمد رجبی عملیات خیبر از آن عملیاتهای ناب؛ اما بسیار خطرناک بود که در...