گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)
هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشهای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 1399/09/01(آذرماه) در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی) به مدت 7 ساعت و به استعداد 497 نفر در مرکز آموزش شهید انشایی (02) با بکارگیری تعداد 10 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنههای مختلف جنگ حضور داشته اند، با 24 ساعت نفر در تاریخ 1399/09/16 تا خاتمه همان روز با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا اجرا نمود
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده