گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان
، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 99/09/01 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) به مدت 6 ساعت و به استعداد 92 نفر در مرکز آموزش شهید گنجویی کرمان با بکارگیری تعداد 9 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 18 ساعت نفر در تاریخ 99/09/10 تا خاتمه همان روز اجرا نمود.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده