دیدار و آموزش چهره به چهره پیشکسوتان هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با سربازان اموزشی اعزامی 1399/6/1در پادگان حضرت امیر(ع)
لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده