اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان اموزشی شهید ابوالفضل شبان
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز در تاریخ 22/9/1399 برای 200 نفر از سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی 1/9/1399در پایگاه یاد شده برگزار نمود.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده