اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان اموزشی شهید ابوالفضل شبان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

دیدار و آموزش چهره به چهره پیشکسوتان هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با سربازان اموزشی اعزامی 1399/6/1در پادگان حضرت امیر(ع)

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر-بخش سی و یکم

خلبان قاسم دژستان را باید در ردیف قدیمیترین خلبانهای بالگرد شینوک هوانیروز قرار داد که تمام مدارج این حرفه را...

مرد روزهای نبرد

بخش پنجم- دوران کودکی امیر غضنفر آذرفر- 12 سال ۱۳۱۸ خورشیدی در خانوادهای کشاورز، در روستایی آباد با مردمانی پرکار...

توپخانه دوربرد-38

فرمانده گردان جناب سرهنگ آجوری (سرتیپ2 بازنشسته) در دفتر ثبت روزانه خود از حوادث روز سهشنبه سیام تیر ماه نوشته...

روزنمای شهدای ارتش -122

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید