مکّه من این مرز و بوم است
مکّه من این مرز و بوم است.مکّه من آبهای گرم خلیج فارس و کشتیهایی هستند که باید سالم از آن عبور کنند، تا امنیت برقرار نباشد، من مشکل میتوانم خودم را راضی کنم. شهید عباس بابایی امروز ١۴ آذر زادروز عباس بابایی است؛ کسی که بیش از ۳۰۰۰ ساعت پرواز و ۶۰ عملیات جنگی موفق داشت و بنیانگذار سوختگیری هوایی با هواپیمای اف۱۴ بود. روحش شاد و یادش گرامی 🥀
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده