ارتش در نگاه فرمانده معطم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-303 بخش سوم : برطرف کردن نیازها
  1. ساختن و تعمیر کردن همه‌چیز: علاوه بر این، ارتش در طول این مدت سعی کرده خودش را به خودکفایی برساند. البته خودکفایی در کار تسلیحات یکی از مشکل‌ترین اقلام خودکفایی است. اما ارتش ما در این راه قدم گذاشته و ما امروز، به‌خصوص در نیروی هوایی و همچنین در نیروهای دیگر، البته کمتر از نیروی هوایی مشاهده می‌کنیم که کارهایی می‌کنند؛ چیزهایی می‌سازند، چیزهایی را تعمیر می‌کنند، قطعاتی را تولید می‌کنند که واقعاً برای هیچ بیننده‌ی بااطلاعی قابل‌تصور نیست.
  2. تأمین کردن خود: قدرت‌های بزرگ و کمپانی‌های تسلیحاتی جهان هرگز اجازه  ندادند که ارتشی‌ها حتى اميد و تصور استقلال در ابزارهای جنگی و دانش نظامی و سازمان‌دهی را در دلشان داشته باشند. امروز ارتش ما با گستاخی کامل، با شجاعت، با ای به نفس، احساس می‌کند که می‌تواند سرپای خود بایستد؛ خودش را تأمین می‌کند
  3. خودباوری: خودباوری مهم‌ترین ویژگی بود که موجب کارآمدی و توانایی‌های با نکردنی نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس شد.
  4. جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و حرکت در جهت خودباوری و خودکفایی در نیروی هوایی، در کل ارتش: با یک نگاه متعارف و معمولی به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول این سالهای متمادی، انسان حقایق مهمی را درک می‌کند. یک روزی بود که شما حتی یک قطعه‌ی هواپیماهایی را که در اختیار داشتید، نمی‌توانستید یا اجازه نداشتید تعمیر کنید و روی آن کارکنید. امروز شما هواپیمای آموزشی می‌سازید جنگنده می‌سازید؛ شبیه‌ساز می‌سازید؛ کارهای مهم راداری انجام می‌دهید؛ قطعه‌های پیچیده را تولید می‌کنید. جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و حرکت در جهت خودباوری و خودکفایی در نیروی هوایی، در کل ارتش، در نیروهای مسلح و در سراسر کشور، یک جریانی است که امروز حتی مخالفین جمهوری اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند منکر آن بشوند. نظام سلطه که به کمک زر و زور و به کمک سلاح و تهاجم نظامی تلاش کرده بود اختيار ملت‌ها را و کشورها را در سراسر دنیا در دست بگیرد و بیاورند که ملت‌ها بدون تکیه به ابرقدرت‌ها و صاحبان زر و زور که پشت سر آن‌هم کمپانی‌های صهیونیستی و غیر صهیونیستی صف‌کشیده بودند، نمی‌توانند راهی به عظمت و شخصیت و هویت و استقلال پیدا کنند، شما این را در هم شکستید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده