بياد حماسه هميشه زنده هفتم آذر (انتشار مجدد)
هفتم آذر، روز سرافرازي جانبازان صحنه آبهاي نيلگون جمهوري اسلامي ايران است. اين روز را به حق مي توان نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي دانست. هفتم آذر، روزي است كه كفن پوشان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با پشتيباني تيزپروازان نيروي هوايي، حماسه اي بي نظير در دريا آفريدند.

آري، چه زيبا اين روز را روز نيروي دريايي نام گذاري كردند. آن تاريخ سازان، چه جسورانه در هفتم آذر 1359، حمله سنگين خويش را عليه دشمن، به انتها رسانده و برگ افتخار فراموش نشدني ديگري را بر اوراق دفتر زرين اسلام افزودند و دانشگاه نويني را براي آموزش رزم در پهنه آبهاي كشور اسلاميمان تاسيس كردند .

به راستي آنها چه كردند؟ پاسخ روشن است، اگر به آن سال بازگرديم و بر ساحل آبهاي خليج هميشه فارس بنشينيم و نظاره گر سلحشوري جمعي از فرزندان دريا در عمليات پيروز مرواريد باشيم و ببينيم كه چگونه ناوچه قهرمان و هميشه جاويد پيكان در ميان چندين ناوچه موشك انداز دشمن، آنان را به مبارزه مي طلبد و هر يك را به سزاي اعمالشان مي رساند، انگشت تعجب به دهان مي گيريم و فرياد تكبير سر مي دهيم .

انصافاً، عنوان حماسه بزرگ دريايي براي این نبرد كه در هفتم آذر 1359،  بوقوع پيوست مبالغه نيست، بلكه نازلترين حق مطلب از آن واقعه است، زيرا آن عمليات بزرگ و جسورانه باعث شد كه جهانخواران شرق و غرب و اقمارشان در حيرت فرو روند.

آنها پس از قطع روابط استعماري و استثماريشان با جمهوري اسلامي ايران و خروج مستشاران نظامي و محاصره اقتصادي گسترده عليه ايران، بويژه در خصوص تجهيزات نظامي اصلاً فكر نمي كردند كه يك نيروي تجهيزات محور، بتواند بدون حضور مستشاران غربي چنين عملياتي را طراحي و اجرا نمايد.

اجراي عمليات هماهنگ و كوبنده مرواريد آن هم درپهنه خليج فارس حقيقتاً يك زنگ بيداري، هم براي ما و هم براي دشمنان ما بود. به اين علت مي گويیم براي ما، كه تا آن زمان بدليل فرهنگ بجاي مانده از دوران ستم شاهي، خودمان هم از وجود چنين نيرو و تواني در بين نيروهاي مسلح خود غافل بوديم و تصور مي كرديم كه راه رفتن بدون عصاي امپرياليسم امكان پذير نمي باشد.

همه به ياد دارند كه تا قبل از اجراي عمليات مرواريد، ما درجنگ دفاعي خويش پيوسته متحمل ضربات سنگيني مي شديم و مناطقي از كشور جمهوري اسلامي به اشغال چكمه پوشان بعثي در آمده بود.

اگر چه رزمندگان و نيروهاي مسلح ما از روحيه بالايي براي ادامه جنگ برخوردار بودند اما ، همگي براي اجراي يك حمله موثر و وارد آوردن يك ضربه سنگين بر پيكره ارتش عراق آن هم پس از اشغال خرمشهر توسط آنان ، لحظه شماري مي كردند.

عمليات مرواريد كه توسط نيروي دريايي به اجرا در آمد، در واقع آغازگر به رخ كشيدن توانايي نيروهاي مسلح ج.ا.ا به ارتش تا دندان مسلح عراق و حاميان غربي و عربيش بود.

با اجراي اين عمليات، ضمن انهدام قسمت اعظمي از نيروي دريايي عراق، جان تازه اي در روحيه امت اسلام دميده شد. پس از آن بود كه رزمندگان اسلام توانستند طي چند عمليات موفقيت آميز نيروهاي مزدور صدام را به عقب رانده و بخش اعظمي از خاك جمهوري اسلامي و شهرها و روستاهاي اشغال شده را يكي پس از ديگري آزاد نمايند.

صدام مزدور كه با حمايت كشورهاي غربي به سركردگي آمريكا ، قرارداد سال 1975 ميلادي را باطل اعلام كرد و تصور مي كرد كه با حمله نظامي به نظام نو پاي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند در مدت زمان اندكي بر منطقه خوزستان و بويژه آبراه اروند رود تسلط يابد و به دنبال آن با حملات كشورهاي غربي و عربي حاشيه خليج فارس، دامنه نفوذ خود را در خليج فارس تا تنگه هرمز گسترش دهد، از همان روزهاي آغازين جنگ تلاش كرد تا از هوا و دريا حملاتي را عليه يگانهاي شناور ما انجام دهد،كه هر بار با پاسخ دندان شكني از سوي دلاور مردان نيروي دريايي مواجه گرديد.

از طرفي، ايران هم كه بر اثر سياست دوران حكومت پهلوي به يك كشور تك محصولي (يعني صادر كننده نفت) تبديل شده بود، براي برون رفت از اين وضعيت به دنبال فرصت مناسب مي گشت تا بتواند با انجام اقدامات بنيادي و اقتصادي از اين شرايط خارج گردد. لكن پس از پيروزي انقلاب بلافاصله با محاصره اقتصادي و پس از آن با جنگ تحميلي مواجه شد و به ناچار مي بايست ارز مورد نياز خود را كماكان از راه صدور نفت تامين مي نمود. بر همين اساس نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ صادرات نفت و جلوگيري از ركود اقتصادي كشور، در اولين اقدام خود در همان روزهاي نخستين جنگ، هشت بيانيه دريايي را به منظور كنترل تردد دريايي در خليج فارس و تامين امنيت كشتي هاي تجاري و نفت كش به مقصد بنادر خودي و قطع ترددهاي دريايي به بنادر عراق، صادر كرد. براساس بيانيه هاي مزبور، تردد يگانهاي شناور عراقي اعم از نظامي و غير نظامي در آب راه اروند رود و منطقه شمال خليج فارس ممنوع اعلام گرديد. همچنين، حمل هرگونه  كالا به مقصد عراق ممنوع اعلام شد. نيروي دريايي، به كليه شركت هاي دريايي هشدارداد كه در صورت حمل كالا براي عراق و ورود به آبهاي ممنوعه، با آنان برابر مقررات زمان جنگ رفتار خواهد شد.

این نیرو، سپس با اجراي طرح هاي عملياتي اشكان و شهيد صفري در دهه دوم آبان ماه و در نهايت با اجراي عمليات مرواريد كه از روز ششم آذر 1359، با درگيري ناوچه موشك انداز پيكان با يگانهاي شناور دشمن آغاز گرديد، اسكله نفتي البكر عراق در صبح روز هفتم آذر، پس از به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوري اسلامي ايران بر فراز آن و خروج غواصان  تيم عمليات ويژه، منفجر مي گردد به طوري كه صداي مهيب انفجار تمام منطقه را مي لرزاند. پس از اجراي موفقيت آميز عمليات انهدام اسكله البكر كه بر اثر آن ضربه سنگيني بر پيكره اقتصادي دولت عراق وارد آمد، ناوچه قهرمان پيكان كه با 32نفر پرسنل خود، پنج نفر مامور، پنج نفر از تكاوران تيم عمليات ويژه و 10 نفر اسير عراقي در حال عزيمت به بندر بوشهر بود و در شرايطي كه هنوز 9 كيلومتر از اسكله البكر دور نشده بود، مورد حمله موشكي يكي از ناوچه هاي اوزاي عراقي كه در عمليات درگيري روز گذشته مخفي شده بود، قرار مي گيرد و غرق مي شود.

پس از اجراي عمليات مرواريد، كنترل كامل خليج فارس و اروند رود تا پايان جنگ تحميلي در اختيار دريادلان ارتش اسلام قرار گرفت. امروز، در سالگرد حماسه هفتم آذر، همه ما و بخصوص برادران نيروي دريايي بايستي با اتكاي به الله و ياري جستن از نخبگان و متفكرين داخلي در امر ارتقاء توان رزمي و قدرت دريايي كشور و با اعتماد به نفس تلاش نماييم كه راه آن دلاور مردان و حماسه آفرينان را ادامه داده و اجازه ندهيم كه هيچ بيگانه اي، حتي براي يك لحظه به فكر تجاوز به آبهاي ايران اسلامي باشد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده