ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-303 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – جز به قدرت خودشان و توکل به خدا، به هیچ نیرویی اتکا ندارند:

آنها فکر نمی‌کردند ملتی که ارتشش تنهای تنهاست و نیروهای مسلح و رزمندگانش، اعم از ارتش و سپاه و بقیه کسانی که در میدان نبرد و رزم دلاورانه این دوران حضور داشتند؛ جز به قدرت خودشان و توکل به خدا، به هیچ نیرویی اتکا ندارند، بتواند بر دشمنش که از همه‌جا کمک می‌گرفت، پیروز شود. آنها فکر نمی‌کردند؛ ولی این به برکت ایمان انجام شد. این در تاریخ ملت ما خواهد ماند؛ این را قدر بدانید. خدای متعال این تفضل را به همه ما فرمود. اگر این ایمان و این روحیه و این توکل را حفظ کنیم، رحمت الهی هم برای ما ادامه خواهد داشت.

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده