ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-302 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – برگشتن به درون به‌مجرد بسته شدن درهای سلاح و تجهیزات جنگی: ارتش در دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی نشان داد که رکن رکینی برای دفاع از مرزها و استقلال کشور است. شهدای ارتش، ماجراهای جنگ تحمیلی، حضور نیروهای مختلف ارتش در عرصه جنگ نیروی هوایی یک‌طور، نیروی زمینی یک‌طور، نیروی دریایی یک‌طور و نقش عظیم این‌ها در طول این مدت در دفاع از این مرزها، که نمی‌گویم هیچ انسان باانصاف؛ حتی انسانی که چشم دارد و نگاه می‌کند، نمی‌تواند منکر این نقش عظیم شود، شاهد این نکته است. دیدید که در جنگ، به‌مجرداینکه درهای سلاح و تجهیزات جنگی بر روی ما بسته شد، ما به درون خودمان برگشتیم که خودمان را تأمین کنیم

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده