ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-301 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – پیشرفت در همه زمینه‌ها:

امروز ارتش ما به‌عنوان ارتش نمونه در دنیا مطرح است. دنیا می‌داند که ارتش ما چه معجزه‌هایی انجام می‌دهد. ما امروز به برکت اسلام و تلاش بر خواسته از ایمان پرسنل ارتش، اولین هواپیمای چهارنفره جمهوری اسلامی ایران انشا الله تا دو ماه آینده به پرواز درخواهد آمد. اما در همه زمینه‌ها پیشرفت داشته‌ایم و افتخار بزرگ ملت این است که ارتش صد درصد منطبق با آرمان‌های اسلام و کشور و فرماندهی نظیر امام است دارد و ما هیچ نیرویی را در دنیا سراغ نداریم که این‌قدر خلوص و پارسایی داشته باشد. پس قدر این موفقیت‌های بسیار ارزنده را باید دانست.

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده