ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-300 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – گام‌های بلند ارتش درراه خودکفایی:

ملت قهرمان ما پس از شش سال جنگ نشان که شش سال دفاع مقدس و افتخار داشته است و نیروهای مسلح ما طی این مدت روزبه‌روز قدرتمندتر و احساس مسئولیتشان بیشتر شده است. باید در مقابل استکبار جهانی آماده‌تر بود و ارتش جمهوری اسلامی ایران که درراه خودکفایی، گام‌های بلندی برداشته است، باید بداند، راه ارتش، خودکفایی درروش ها و قالب‌هاست و امسال ارتش، خصوصاً نیروی هوایی، در خودکفایی گام‌های بلندی برداشته است.

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده