ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-299 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – پیشرفت‌های زیاد ارتش به لحاظ کیفیت، حجم و کمیت نسبت به وضعیت پیش از انقلاب:

ارتش ما ازلحاظ ایمان، آمادگی‌های رزمی، هدف، شیوه‌های جنگ واقعی و پیوستگی با آحاد ملت، پیشرفت‌های زیادی کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز ازلحاظ کیفیت، حجم و کمیت نسبت به وضعیت پیش از انقلاب، پیشرفت‌های زیادی به دست آورده است. آن چیزی که ما، در نهاد ارتش احساس می‌کنیم و آن را تفاوت اساسی با ارتش قبل از انقلاب مشاهده می‌کنیم، ایمان اسلامی و انقلابی است.

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده