گزارش تصویری از جلسه شورای سیاست گذاری هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در روز یکشنبه مورخه 1399/8/25
لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده