ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-298 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – سعی ارتش در خودکفا نمودن خود:

ارتش در طول این مدت سعی کرده به خودکفایی برساند. البته خودکفایی در کار تسلیحات یکی از مشکل‌ترین اقلام خودکفایی است.

اما ارتش ما در این راه قدم گذاشته و ما امروز، به‌خصوص در نیروی هوایی و همچنین در نیروهای دیگر، البته کمتر از نیروی هوایی مشاهده می‌کنیم که کارهایی می‌کنند؛ چیزهایی می‌سازند، چیزهایی را تعمیر می‌کنند، قطعاتی را تولید می‌کنند که واقعاً برای هیچ بیننده بااطلاعی قابل‌تصور نیست.

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده