اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان آموزشی شهید سرلشکر ابوالفضل شبان پرندک
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را به مدت یک روز در تاریخ 1399/8/26 برای 210 نفر از سربازان وظیفه زیر دیپلم اعزامی 1399/8/3، درپادگان یاد شده برگزار نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده