ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-297 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – درک نیاز به کار و تلاش (خودکفایی) با تمام وجود:

استقلال و میل به استقلال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گروی جهادی وسیع و بزرگ برای دستیابی به خودکفایی است. برادران نیروی هوایی و دیگر نیروهای مسلح این مسئله را با تمام وجود درک کرده‌اند که ما به کار و تلاش احتیاج داریم. خودکفایی نباید در شعار خلاصه شود. خودکفایی باید به‌صورت یک ایمان ازآنچه که می‌تواند و باید باشد، دربیابد. ما امروز برای قوام هر چه بیشتر شخصیت خودمان به غرور نیاز داریم و غرور ما در خودکفایی است

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده