اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو حسن رود
در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران طلایی که سرشار از فداکاری و ایثارگری ملت قهرمان ایران است، هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، آموزش های مصوبه این هیئت را در تاریخ 1399/8/25 به مدت یک روز برای 160 نفر از ناویان زیر دیپلم اعزامی 1399/8/3 در پایگاه یاد شده برگزار نمود.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده