روزنمای شهدای ارتش -99

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش دریایی شهید نامجو حسن رود

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند سرلشگر شهید ابوالفضل ظرافتی

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش دوازدهم

چگونگی سرنگون شدن هواپیماها در عملیات والفجر۸، یک فروند از هواپیماهای دشمن بهوسیله - كبراهای خلبانان هوانیروز سرنگون شد. آوازه...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر- بخش دوازدهم

سنگر بکنید! راوی: استواریکم عباسعلی دیانی ساعت 24 شب سوم عملیات خیبر بود که سرپرست قرارگاه احضارم کرد و گفت:...

توپخانه دوربرد-19

روز شنبه 19/2/60 از صبح طوفان شدیدی وزیدن گرفته بود که گرد و غبار عجیبی را به وجود آورده بود...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-297 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...