ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-296 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – پذیرش تلاش در خودکفایی به‌عنوان جهاد در نهاجا:

بحمدالله… امروز در نیروی هوایی خودکفایی و پذیرش این امر که تلاش در این زمینه یک جهاد است به‌صورت یک ایمان و یک باور عمیق درآمده و ما به‌عین شاهد به ثمر نشستن این باور هستیم. وقتی در نیروی هوایی جهاد خودکفایی مطرح شد، فرماندهی و یکایک پرسنل، این مسئله را با آغوش باز پذیرفتند و نیروی هوایی توانست در این راه پیشگام باشد و لازم است که دیگر نیروها نیز بدین شکل عمل کنند و خود را با تلاش هر چه سریع‌تر به جلو ببرند. "

 

 منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده