ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-294 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – نشان دادن کارها و جلوه‌های حقیقتاً محیرالعقول:

از زمان شروع جنگ تا الآن این بیست‌وچهار پنج سال ما از زمین به آسمان رفته‌ایم. ما را تهدید می‌کنند به تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی. ما در همین دوره‌ی محاصره اقتصادی بوده که این‌همه امکانات را به دست آوردیم. در سخت‌ترین دوره‌های محاصره اقتصادی جوان‌های ما توانستند سلاح­هایی را بسازند که در همه‌ی دنیا آن سلاح‌ها را غیر از آمریکایی‌ها و یکی دو دولت عزیزکرده‌ی امریکا هیچ‌کس نداشت.

شما ببینید. ارتش ایران را در چه شرایطی به وجود آوردند؛ چگونه تربیت کردند و با چه شرایطی این‌ها را رشد دادند. شرایط، کاملاً شرایط ضد مذهب بود. آن‌وقت همین ارتش، در نیروی هوایی‌اش، در نیروی زمینی‌اش، در نیروی دریایی‌اش، یک سال و نیم تا دو سال بعد از پیروزی انقلاب که جنگ شروع شد، کارهایی کرد و جلوه‌هایی نشان داد که حقیقتاً محیرالعقول است. جوان‌هایی که بمباران‌ها و حملات هوایی اول جنگ را با هواپیماهای خود به وجود آوردند، تربیت‌شده‌های ارتش سابق بودند؛ اما جوهر معنویت، خلوص و صفا در این‌ها بود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده