گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

روزنمای شهدای ارتش -96

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش نهم

سرهنگ خلبان بهرام کاظمی عملیات والفجر8 در جنوب آبادان انجام شد. در آن عملیات، هوانیروز در مناطق مختلفی مثل دارخوین،...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر- بخش نهم

رهایی راوی: سرتیپ ۲ خلبان بازنشسته رحمان قضات عملیات خیبر، اولین عملیات آبی- خاکی هوانیروز در جبهههای جنگ تا آن...

توپخانه دوربرد-16

در این زمان، یکی از افسران گردان که به نظرم افسر عملیات گردان، سروان حسین خواجوی بود، وقتی حال آشفته...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-294 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...